Đăng Ký Miễn Phí Phút Gọi Nội Mạng Viettel

Các gói cước miễn phí gọi nội mạng Viettel kèm data 4G mới nhất

Gói cước áp dụng cho khách hàng nhận được tin nhắn hoặc nằm trong danh sách nên vui lòng thử đăng ký các gói khác nhau!

Hướng dẫn đăng ký

Nhấn nút “Đăng ký qua SMS” hoặc soạn:
Tên gói [khoảng cách] 395994994 gửi 9123

MP30


Miễn phí 300 phút gọi nội mạng viettel


30.000đ/30 ngày

MP50


Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20phút


50.000đ/30 ngày

T50K


Miễn phí nội mạng: 200 phút


100SMS Nội mạng miễn phí

50.000đ/30 ngày

T70K


Miễn phí nội mạng: 500 phút


150SMS Nội mạng miễn phí

70.000đ/30 ngày

T80K


Miễn phí nội mạng: 500 phút


500SMS Nội mạng miễn phí

80.000đ/30 ngày

B100K


Miễn phí nội mạng: 500 phút


600MB tốc độ cao

100.000đ/30 ngày

B150K


Miễn phí nội mạng: 500 phút

Miễn phí SMS nội mạng: 500 SMS


1,5GB tốc độ cao

150.000đ/30 ngày

KM29


Miễn phí nội mạng: 100 phút


29.000đ/30 ngày

KM49


Miễn phí nội mạng: 200 phút


49.000đ/30 ngày

KM69


Miễn phí nội mạng: 350 phút


69.000đ/30 ngày

KM99


Miễn phí nội mạng: 500 phút


99.000đ/30 ngày

KM119


Miễn phí nội mạng: 750 phút


119.000đ/30 ngày

KM250V


Miễn phí nội mạng: 1500 phút


Miễn phí 400 SMS nội mạng

250.000đ/30 ngày

KM300V


Miễn phí nội mạng: 1800 phút


Miễn phí SMS nội mạng: 450sms

300.000đ/30 ngày

F70


3GB/tháng tốc độ cao


Nội mạng < 10p/cuộc

Ngoại mạng 20p/tháng

70.000đ/30 ngày

F90


5GB data hết lưu lượng dừng truy cập


Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới < 10 phút
15 Phút gọi ngoại mạng
250 tin nhắn nội mạng

90.000đ / 30 ngày

Hi90


3 GB tốc độ cao, hết 3GB dừng truy cập


100 phút nội mạng

100 phút ngoại mạng

30SMS nội mạng

90.000đ / 30ngày

F120


7GB Tốc độ cao


Miễn phí nội mạng: <10 phút

Miễn phí ngoại mạng: 40 phút

120.000đ/30 ngày

F140


8GB Tốc độ cao


Miễn phí nội mạng: <10 phút

Miễn phí ngoại mạng: 60 phút

140.000đ/30 ngày