Đăng ký gói V120 Viettel - Có 60GB 1 tháng, miễn phí gọi dưới 20 phút

Giá cước gói V120: 120.000đ/30 ngày. Ưu đãi: …