[Hướng Dẫn] Cách đăng ký gói V90 Viettel Có 60Gb/30 Ngày và miễn phí gọi nội mạng

Note: Vietteltelecom đã dừng cho phép đăng ký mới gói…