Gói cước gọi nội mạng Viettel 200 phút với gói KM49

Bạn là người sử dụng thuê bao di động mạng Viettel.…

Đăng ký gọi nội mạng Viettel chỉ với 29k 1 tháng - Tên gói KM29

Bạn là người sử dụng thuê bao di động mạng Viettel.…

Đăng ký gọi nội mạng Viettel miễn phí 20 phút đầu tiên theo tháng chỉ 50k [MP50 Viettel]

Bạn là người sử dụng mạng di động Viettel. Do…

[Gói MP30] - Đăng ký gọi nội mạng Viettel theo tháng chỉ 30k

Bạn là người sử dụng mạng di động Viettel. Do…

Đăng ký gọi nội mạng miễn phí Viettel với gói KM300V

Đăng ký KM300V miễn phí gọi nội mạng Viettel nhận…

Đăng ký gọi nội mạng Viettel gói KM250V nhận tới 1500 phút

Bạn là người thường xuyên liên lạc tới khách…

Đăng ký Gọi Nội Mạng Viettel Miễn Phí Dưới 10phút/cuộc với gói F90

Nhận thấy nhu cầu thường xuyên liên lạc của Qúy…